COMITÉS

COMITÉ ORGANIZADOR

  • Presidente:
    Daniel Rey Aldana
  • Vicepresidente:
    Junior Jesús Martinez Couselo
  • Vocales:
    Luciano Santiago Esperón
    Isidoro Rivera Campos
    Carmen Coladas Curias
    Carmen Lires Rodriguez

 

COMITÉ CIENTIFICO

  • Presidente:
    José Manuel Fernández García
  • Vicepresidente
    Andrés Soto-Jove Bernaldo de Quirós
  •  Vocales:
    Manuel Portela Romero
    Leire Soutullo Lema
    Rosendo Bugarín González
    Antonio Fouz Ulloa
    Paula Antelo Pais